Municipal Committee of the CPC
Municipal People’s Congress
Municipal Government
Municipal Committee of CPPCC
简体 | 繁體 | ENGLISH September 3, 2008
Municipal People’s Congress  
Municipal People’s Congress
Release time:2017-06-19

  Chairman: Huang Zhengfu

  Vice chairman: Chen Kehong   Yang Lin   Liu Zhongjie   Kong Wei   Qin Fashu   Zhao Qi 

  Secretary-general: Zhong Guoyuan

 
Sponsor: Panzhihua Municipal Committee of the CPC, Panzhihua Municipal People's Government
Undertaker: Office of Panzhihua E-government Construction Leading Group,
Management Center of Panzhihua E-government Construction
Translation support: Panzhihua TopTran Service ICP registration: Shu ICP 05023179